Καλύβες, Αποκόρωνας, Χανιά, Ελλάδα

+30 28250 31950

Ιδιοκτησία στην Ελλάδα

Ιδιοκτησία στην Ελλάδα

Για την αγορά ακινήτου ο αγοραστής επιβαρύνεται με κάποιες επιπλέον δαπάνες εκτός του κόστους του ακινήτου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου:
    • Αστικά ακίνητα: για τις πρώτες 15.000€ της αξίας του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ο φόρος μεταβίβασης έχει συντελεστή 9% και από τις 15.000€ και πάνω υπολογίζεται με συντελεστή 11%.
    • Μη αστικά ακίνητα: για τις πρώτες 15.000€ της αξίας του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ο φόρος μεταβίβασης έχει συντελεστή 7% και από τις 15.000€ και πάνω υπολογίζεται με συντελεστή 9%.
  • Αμοιβή Συμβολαιογράφου: Υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 2% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του ακινήτου.
  • Αμοιβή Δικηγόρου: Υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 1,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του ακινήτου.
  • Μεταγραφή συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο: Υπολογίζεται σε ποσοστό 0,475% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του ακινήτου.
  • Αμοιβή Μεσίτη: Η μεσιτική αμοιβή ανέρχεται σε ποσοστό 2% συν 19% ΦΠΑ επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όχι της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του.